OFERTA


1. Handel

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów branży elektrycznej.
 • Kompletacja dostaw na życzenie klienta.

2. Montaż

 • Rozdzielnic wnętrzowych i napowietrznych NN i SN.
 • Instalacji siłowych i oświetleniowych.
 • Instalacji urządzeń prądu stałego.
 • Instalacji uziemiających i odgromowych.
 • Specjalistycznych instalacji sygnalizacji, sterowania i zabezpieczeń.
 • Konstrukcji kablowych dla kabli siłowych i sterowniczych.
 • Linii kablowych NN i SN.
 • Linii napowietrznych.
 • Instalacji kabli grzewczych.

3. Specjalistyczne usługi

 • Pomiary i rozruch instalacji elektrycznych.
 • Wykonawstwo dokumentacji elektrycznej.
 • Instruktaż obsługiwania urządzeń elektrycznych oraz konsultacje w wymienionym zakresie.
 • Kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki elektroenergetycznej (Odbiorca-Zakład Energetyczny).
 • Obsługa układów sterowania i zabezpieczeń.
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Urządzenia własnej konstrukcji

 • Wykonawstwo rozdzielnic wnętrzowych do 1 kV w oparciu o systemy producentów krajowych

  i zagranicznych.

 • Zestawy sterowania sygnalizacji i zabezpieczeń wykonanych w nowoczesnych technikach opartych

  na sterownikach swobodnie programowalnych.

 • Drobne konstrukcje stalowe typowe i nietypowe według dokumentacji dostarczonej

  przez zamawiającego.